บริษัท เออีซี สตีล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เออีซี สตีล จำกัด"

บริษัท เออีซี สตีล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เออีซี สตีล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เออีซี สตีล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เออีซี สตีล จำกัด


8/13 ซอย3 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เออีซี สตีล จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/13 ซอย3 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท เออีซี สตีล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เออีซี สตีล จำกัด

ได้แก่ 0205558000943
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เออีซี สตีล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เออีซี สตีล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*