บริษัท มัสแคท เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มัสแคท เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท มัสแคท เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มัสแคท เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มัสแคท เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายเช่าให้เช่าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายเช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มัสแคท เทรดดิ้ง จำกัด


31/325 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มัสแคท เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

31/325 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท มัสแคท เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มัสแคท เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0205558001133
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มัสแคท เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มัสแคท เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*