บริษัท ดุสิตปาร์ค 118-7 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดุสิตปาร์ค 118-7 จำกัด"

บริษัท ดุสิตปาร์ค 118-7 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดุสิตปาร์ค 118-7 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดุสิตปาร์ค 118-7 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทนนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนองที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดุสิตปาร์ค 118-7 จำกัด


118/7 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดุสิตปาร์ค 118-7 จำกัด ตั้งอยู่ที่

118/7 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ดุสิตปาร์ค 118-7 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดุสิตปาร์ค 118-7 จำกัด

ได้แก่ 0205558001346
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดุสิตปาร์ค 118-7 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดุสิตปาร์ค 118-7 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*