บริษัท ทริปเปิ้ล เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทริปเปิ้ล เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท ทริปเปิ้ล เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทริปเปิ้ล เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทริปเปิ้ล เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งสินค้าทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทริปเปิ้ล เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


88/439 หมู่บ้านประภัสสร หมู่ที่ 1 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทริปเปิ้ล เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/439 หมู่บ้านประภัสสร หมู่ที่ 1 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท ทริปเปิ้ล เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทริปเปิ้ล เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0205558001419
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทริปเปิ้ล เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทริปเปิ้ล เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*