บริษัท วาย. ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วาย. ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด"

บริษัท วาย. ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วาย. ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วาย. ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วาย. ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


149/166 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วาย. ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

149/166 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท วาย. ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วาย. ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้แก่ 0205558001664
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วาย. ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วาย. ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*