บริษัท เอซี อินเตอร์ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอซี อินเตอร์ไทย จำกัด"

บริษัท เอซี อินเตอร์ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอซี อินเตอร์ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอซี อินเตอร์ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อจัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอซี อินเตอร์ไทย จำกัด


77/18 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอซี อินเตอร์ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/18 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เอซี อินเตอร์ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอซี อินเตอร์ไทย จำกัด

ได้แก่ 0205558001711
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอซี อินเตอร์ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอซี อินเตอร์ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*