บริษัท ฌาเทียร์ คลินิก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฌาเทียร์ คลินิก จำกัด"

บริษัท ฌาเทียร์ คลินิก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฌาเทียร์ คลินิก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฌาเทียร์ คลินิก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฌาเทียร์ คลินิก จำกัด


333/99 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฌาเทียร์ คลินิก จำกัด ตั้งอยู่ที่

333/99 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ฌาเทียร์ คลินิก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฌาเทียร์ คลินิก จำกัด

ได้แก่ 0205558001991
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฌาเทียร์ คลินิก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฌาเทียร์ คลินิก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*