บริษัท ตั้งประเสริฐกุล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตั้งประเสริฐกุล จำกัด"

บริษัท ตั้งประเสริฐกุล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตั้งประเสริฐกุล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตั้งประเสริฐกุล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตั้งประเสริฐกุล จำกัด


209 หมู่ที่ 8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตั้งประเสริฐกุล จำกัด ตั้งอยู่ที่

209 หมู่ที่ 8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ตั้งประเสริฐกุล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตั้งประเสริฐกุล จำกัด

ได้แก่ 0205558002237
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตั้งประเสริฐกุล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตั้งประเสริฐกุล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*