บริษัท อาร์ทู โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ทู โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท อาร์ทู โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ทู โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ทู โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ทู โฮลดิ้ง จำกัด


584/38 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ทู โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

584/38 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ทู โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ทู โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0205558002288
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ทู โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ทู โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*