บริษัท ภัคชา เฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภัคชา เฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท ภัคชา เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภัคชา เฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภัคชา เฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ เกี่ยวกับซื้อมา-ขายไป สำหรับสินค้าทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภัคชา เฮ้าส์ จำกัด


21/74 ถนนเปรมใจราษฎร์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภัคชา เฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/74 ถนนเปรมใจราษฎร์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท ภัคชา เฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภัคชา เฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0205558002385
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภัคชา เฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภัคชา เฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*