บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้งเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด


116/18 หมู่ที่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

116/18 หมู่ที่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205558002440
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*