บริษัท สมาร์ทกลาส ครีเอชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมาร์ทกลาส ครีเอชั่น จำกัด"

บริษัท สมาร์ทกลาส ครีเอชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมาร์ทกลาส ครีเอชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมาร์ทกลาส ครีเอชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทน จำหน่าย กระจก ตกแต่งดีไซน์ บานประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมาร์ทกลาส ครีเอชั่น จำกัด


155/21 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมาร์ทกลาส ครีเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

155/21 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท สมาร์ทกลาส ครีเอชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมาร์ทกลาส ครีเอชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205558002725
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมาร์ทกลาส ครีเอชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมาร์ทกลาส ครีเอชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*