บริษัท วิน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ แลนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ แลนด์ จำกัด"

บริษัท วิน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ แลนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ แลนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ แลนด์ จำกัด


99/95 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/95 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท วิน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ แลนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ แลนด์ จำกัด

ได้แก่ 0205558002903
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ แลนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ แลนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*