บริษัท สุกัญญา เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุกัญญา เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท สุกัญญา เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุกัญญา เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุกัญญา เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือทั่วไป สี เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุกัญญา เทรดดิ้ง จำกัด


88/8 หมู่ที่ 5 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุกัญญา เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/8 หมู่ที่ 5 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

แผนที่บริษัท บริษัท สุกัญญา เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุกัญญา เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0205558003004
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุกัญญา เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุกัญญา เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*