บริษัท สยาม เลชเชอะ ทราเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม เลชเชอะ ทราเวล จำกัด"

บริษัท สยาม เลชเชอะ ทราเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม เลชเชอะ ทราเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม เลชเชอะ ทราเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการท่องเที่ยว จัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งภยในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม เลชเชอะ ทราเวล จำกัด


78/44 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม เลชเชอะ ทราเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/44 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม เลชเชอะ ทราเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม เลชเชอะ ทราเวล จำกัด

ได้แก่ 0205558003268
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม เลชเชอะ ทราเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม เลชเชอะ ทราเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*