บริษัท เค เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เค เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบ ผลิตและซ่อมแซม แม่พิมพ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


59/59 หมู่ที่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/59 หมู่ที่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท เค เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0205558003730
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*