บริษัท มะนาว เจ.ซี.อาร์. จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มะนาว เจ.ซี.อาร์. จำกัด"

บริษัท มะนาว เจ.ซี.อาร์. จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มะนาว เจ.ซี.อาร์. จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มะนาว เจ.ซี.อาร์. จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการและดูแลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มะนาว เจ.ซี.อาร์. จำกัด


15/185 หมู่บ้านโชคชัยวิลเลจ 5 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มะนาว เจ.ซี.อาร์. จำกัด ตั้งอยู่ที่

15/185 หมู่บ้านโชคชัยวิลเลจ 5 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท มะนาว เจ.ซี.อาร์. จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มะนาว เจ.ซี.อาร์. จำกัด

ได้แก่ 0205558003799
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มะนาว เจ.ซี.อาร์. จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มะนาว เจ.ซี.อาร์. จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*