บริษัท แอดไมร์ แลนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอดไมร์ แลนด์ จำกัด"

บริษัท แอดไมร์ แลนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอดไมร์ แลนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอดไมร์ แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย จัดสรรที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นเจ้าของเอง รวมทั้งเป็นตัวแทน นายหน้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอดไมร์ แลนด์ จำกัด


71 หมู่ที่ 3 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอดไมร์ แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

71 หมู่ที่ 3 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท แอดไมร์ แลนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอดไมร์ แลนด์ จำกัด

ได้แก่ 0205558003811
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอดไมร์ แลนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอดไมร์ แลนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*