บริษัท บิวตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิวตี้ อินโนเวชั่น จำกัด"

บริษัท บิวตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิวตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิวตี้ อินโนเวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิวตี้ อินโนเวชั่น จำกัด


39/94 หมู่ที่ 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิวตี้ อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/94 หมู่ที่ 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท บิวตี้ อินโนเวชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิวตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

ได้แก่ 0215558000048
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิวตี้ อินโนเวชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิวตี้ อินโนเวชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*