บริษัท เอสพีเอส โบลท์ติ้ง ทูล เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสพีเอส โบลท์ติ้ง ทูล เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอสพีเอส โบลท์ติ้ง ทูล เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสพีเอส โบลท์ติ้ง ทูล เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสพีเอส โบลท์ติ้ง ทูล เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซ่อมและบำรุงรักษาท่อ ท่อส่งน้ำมันและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสพีเอส โบลท์ติ้ง ทูล เซอร์วิส จำกัด


45/38 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสพีเอส โบลท์ติ้ง ทูล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/38 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท บริษัท เอสพีเอส โบลท์ติ้ง ทูล เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสพีเอส โบลท์ติ้ง ทูล เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0215558000102
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสพีเอส โบลท์ติ้ง ทูล เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสพีเอส โบลท์ติ้ง ทูล เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*