บริษัท อยู่เย็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อยู่เย็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท อยู่เย็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อยู่เย็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อยู่เย็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบนที่ดินเพื่อนจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อยู่เย็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


61/7 หมู่ที่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อยู่เย็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

61/7 หมู่ที่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท บริษัท อยู่เย็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อยู่เย็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0215558000111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อยู่เย็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อยู่เย็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*