บริษัท มีบุญเพิ่มพูน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มีบุญเพิ่มพูน จำกัด"

บริษัท มีบุญเพิ่มพูน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มีบุญเพิ่มพูน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มีบุญเพิ่มพูน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง เครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มีบุญเพิ่มพูน จำกัด


19/24 หมู่ที่ 3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มีบุญเพิ่มพูน จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/24 หมู่ที่ 3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

แผนที่บริษัท บริษัท มีบุญเพิ่มพูน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มีบุญเพิ่มพูน จำกัด

ได้แก่ 0215558000153
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มีบุญเพิ่มพูน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มีบุญเพิ่มพูน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*