บริษัท ทศชัย เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทศชัย เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ทศชัย เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทศชัย เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทศชัย เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างงานทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทศชัย เซอร์วิส จำกัด


18/114 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทศชัย เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/114 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท ทศชัย เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทศชัย เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0215558000404
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทศชัย เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทศชัย เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*