บริษัท ยูสเซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูสเซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ยูสเซอร์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูสเซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูสเซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องตอมพิงวเตอร์ และชิ้นส่วน รวมทั้งอุปกรณ๋ต่อพ่วงทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูสเซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


182/1 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูสเซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

182/1 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท บริษัท ยูสเซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูสเซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0215558000421
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูสเซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูสเซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*