บริษัท เคอีซี เอ็นจิเนียแอนด์ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคอีซี เอ็นจิเนียแอนด์ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เคอีซี เอ็นจิเนียแอนด์ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคอีซี เอ็นจิเนียแอนด์ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคอีซี เอ็นจิเนียแอนด์ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องจักร อะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคอีซี เอ็นจิเนียแอนด์ซัพพลาย จำกัด


14 หมู่ที่ 10 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคอีซี เอ็นจิเนียแอนด์ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

14 หมู่ที่ 10 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

แผนที่บริษัท บริษัท เคอีซี เอ็นจิเนียแอนด์ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคอีซี เอ็นจิเนียแอนด์ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0215558000609
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคอีซี เอ็นจิเนียแอนด์ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคอีซี เอ็นจิเนียแอนด์ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*