บริษัท อาร์เอ็นวี ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์เอ็นวี ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท อาร์เอ็นวี ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์เอ็นวี ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์เอ็นวี ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในและภายนอกและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์เอ็นวี ทรานสปอร์ต จำกัด


83/38 หมู่ที่ 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์เอ็นวี ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

83/38 หมู่ที่ 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์เอ็นวี ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์เอ็นวี ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0215558000803
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์เอ็นวี ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์เอ็นวี ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*