บริษัท อาดามาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาดามาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท อาดามาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาดามาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาดามาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุสิ้นเปลือง ฮาร์ดแวร์ ท่อ วาล์ว ข้อต่อ อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกค์ ฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาดามาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


44/159 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาดามาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/159 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท อาดามาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาดามาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0215558000862
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาดามาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาดามาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*