บริษัท เอ็ม.เอส.เอส เมนเทนแนนซ์ สเปเชียล เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม.เอส.เอส เมนเทนแนนซ์ สเปเชียล เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอ็ม.เอส.เอส เมนเทนแนนซ์ สเปเชียล เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม.เอส.เอส เมนเทนแนนซ์ สเปเชียล เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม.เอส.เอส เมนเทนแนนซ์ สเปเชียล เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม.เอส.เอส เมนเทนแนนซ์ สเปเชียล เซอร์วิส จำกัด


16/7 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม.เอส.เอส เมนเทนแนนซ์ สเปเชียล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/7 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม.เอส.เอส เมนเทนแนนซ์ สเปเชียล เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม.เอส.เอส เมนเทนแนนซ์ สเปเชียล เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0215558000871
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม.เอส.เอส เมนเทนแนนซ์ สเปเชียล เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม.เอส.เอส เมนเทนแนนซ์ สเปเชียล เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*