บริษัท สกุลจันท์ 2014 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สกุลจันท์ 2014 จำกัด"

บริษัท สกุลจันท์ 2014 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สกุลจันท์ 2014 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 40,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สกุลจันท์ 2014 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า การขาย การซื้อ และการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สกุลจันท์ 2014 จำกัด


85/7 ถนนมหาราช ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สกุลจันท์ 2014 จำกัด ตั้งอยู่ที่

85/7 ถนนมหาราช ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

แผนที่บริษัท บริษัท สกุลจันท์ 2014 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สกุลจันท์ 2014 จำกัด

ได้แก่ 0225558000064
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สกุลจันท์ 2014 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สกุลจันท์ 2014 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*