ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เซอร์วิสแอนด์โซลูชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เซอร์วิสแอนด์โซลูชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เซอร์วิสแอนด์โซลูชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เซอร์วิสแอนด์โซลูชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เซอร์วิสแอนด์โซลูชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซ่อมแซมเรือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เซอร์วิสแอนด์โซลูชั่น


99/2 หมู่ที่ 14 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เซอร์วิสแอนด์โซลูชั่น ตั้งอยู่ที่

99/2 หมู่ที่ 14 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เซอร์วิสแอนด์โซลูชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เซอร์วิสแอนด์โซลูชั่น

ได้แก่ 0263558000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เซอร์วิสแอนด์โซลูชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เซอร์วิสแอนด์โซลูชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*