บริษัท ได้ดีวาณิช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ได้ดีวาณิช จำกัด"

บริษัท ได้ดีวาณิช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ได้ดีวาณิช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ได้ดีวาณิช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายและจัดส่งกระจก อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชนิดในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ได้ดีวาณิช จำกัด


1/3 หมู่ที่ 8 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ได้ดีวาณิช จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/3 หมู่ที่ 8 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

แผนที่บริษัท บริษัท ได้ดีวาณิช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ได้ดีวาณิช จำกัด

ได้แก่ 0265558000048
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ได้ดีวาณิช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ได้ดีวาณิช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*