บริษัท คีตบูรพา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คีตบูรพา จำกัด"

บริษัท คีตบูรพา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คีตบูรพา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คีตบูรพา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับสอนดนตรีและให้เช่าห้องซ้อมดนตรี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คีตบูรพา จำกัด


426 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คีตบูรพา จำกัด ตั้งอยู่ที่

426 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

แผนที่บริษัท บริษัท คีตบูรพา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คีตบูรพา จำกัด

ได้แก่ 0275558000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คีตบูรพา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คีตบูรพา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*