บริษัท วิลล่าเขาแผงม้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิลล่าเขาแผงม้า จำกัด"

บริษัท วิลล่าเขาแผงม้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิลล่าเขาแผงม้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิลล่าเขาแผงม้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรีสอร์ท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิลล่าเขาแผงม้า จำกัด


55 หมู่ที่ 15 ถนนวังน้ำเขียว-เขาใหญ่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิลล่าเขาแผงม้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

55 หมู่ที่ 15 ถนนวังน้ำเขียว-เขาใหญ่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

แผนที่บริษัท บริษัท วิลล่าเขาแผงม้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิลล่าเขาแผงม้า จำกัด

ได้แก่ 0305558000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิลล่าเขาแผงม้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิลล่าเขาแผงม้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*