บริษัท นครินทร์ไวนิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นครินทร์ไวนิล จำกัด"

บริษัท นครินทร์ไวนิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นครินทร์ไวนิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นครินทร์ไวนิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายบาน วงกบ ประตู หน้าต่าง ทั้งไม้ ไวนิล และพลาสติกทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นครินทร์ไวนิล จำกัด


72 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นครินทร์ไวนิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

72 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

แผนที่บริษัท บริษัท นครินทร์ไวนิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นครินทร์ไวนิล จำกัด

ได้แก่ 0305558000039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นครินทร์ไวนิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นครินทร์ไวนิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*