บริษัท แปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท แปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 900,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด


412/1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

412/1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท แปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0305558000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*