บริษัท เสวยสุข โฮม วิว 2014 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เสวยสุข โฮม วิว 2014 จำกัด"

บริษัท เสวยสุข โฮม วิว 2014 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เสวยสุข โฮม วิว 2014 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เสวยสุข โฮม วิว 2014 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เสวยสุข โฮม วิว 2014 จำกัด


490 หมู่ที่ 16 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เสวยสุข โฮม วิว 2014 จำกัด ตั้งอยู่ที่

490 หมู่ที่ 16 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

แผนที่บริษัท บริษัท เสวยสุข โฮม วิว 2014 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เสวยสุข โฮม วิว 2014 จำกัด

ได้แก่ 0305558000314
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เสวยสุข โฮม วิว 2014 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เสวยสุข โฮม วิว 2014 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*