บริษัท อโท อาย (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อโท อาย (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท อโท อาย (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อโท อาย (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อโท อาย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของเด็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อโท อาย (ไทยแลนด์) จำกัด


176/19 ถนนหน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อโท อาย (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

176/19 ถนนหน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท บริษัท อโท อาย (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อโท อาย (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0315558000047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อโท อาย (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อโท อาย (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*