บริษัท โชว์รูมบุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โชว์รูมบุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด"

บริษัท โชว์รูมบุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โชว์รูมบุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โชว์รูมบุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โชว์รูมบุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด


428/48 หมู่ที่ 3 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โชว์รูมบุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

428/48 หมู่ที่ 3 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

แผนที่บริษัท บริษัท โชว์รูมบุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โชว์รูมบุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0315558000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โชว์รูมบุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โชว์รูมบุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*