บริษัท วารีเทพ ฮอด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วารีเทพ ฮอด จำกัด"

บริษัท วารีเทพ ฮอด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วารีเทพ ฮอด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วารีเทพ ฮอด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำแข็ง น้ำดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วารีเทพ ฮอด จำกัด


489/8 ถนนวิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วารีเทพ ฮอด จำกัด ตั้งอยู่ที่

489/8 ถนนวิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

แผนที่บริษัท บริษัท วารีเทพ ฮอด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วารีเทพ ฮอด จำกัด

ได้แก่ 0355558000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วารีเทพ ฮอด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วารีเทพ ฮอด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*