ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ไบโอแมส โปรดักส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ไบโอแมส โปรดักส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ไบโอแมส โปรดักส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ไบโอแมส โปรดักส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ไบโอแมส โปรดักส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่น ๆ ซิ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ไบโอแมส โปรดักส์


610 หมู่ที่ 9 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ไบโอแมส โปรดักส์ ตั้งอยู่ที่

610 หมู่ที่ 9 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ไบโอแมส โปรดักส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ไบโอแมส โปรดักส์

ได้แก่ 0363558000126
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ไบโอแมส โปรดักส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ไบโอแมส โปรดักส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*