ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรการไฟฟ้าเมืองเก่า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรการไฟฟ้าเมืองเก่า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรการไฟฟ้าเมืองเก่า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรการไฟฟ้าเมืองเก่า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรการไฟฟ้าเมืองเก่า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรการไฟฟ้าเมืองเก่า


73 หมู่ที่ 12 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรการไฟฟ้าเมืองเก่า ตั้งอยู่ที่

73 หมู่ที่ 12 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรการไฟฟ้าเมืองเก่าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรการไฟฟ้าเมืองเก่า

ได้แก่ 0363558000134
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรการไฟฟ้าเมืองเก่า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสถียรการไฟฟ้าเมืองเก่า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*