ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วกฤตญา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วกฤตญา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วกฤตญา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วกฤตญา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วกฤตญา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายน้ำผลไม้ เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วกฤตญา


238/26 หมู่ที่ 8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วกฤตญา ตั้งอยู่ที่

238/26 หมู่ที่ 8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วกฤตญาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วกฤตญา

ได้แก่ 0363558000151
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วกฤตญา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วกฤตญา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*