บริษัท ไทยคอนแทรคเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยคอนแทรคเตอร์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ไทยคอนแทรคเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยคอนแทรคเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยคอนแทรคเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยคอนแทรคเตอร์ กรุ๊ป จำกัด


149 หมู่ที่ 2 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยคอนแทรคเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

149 หมู่ที่ 2 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยคอนแทรคเตอร์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยคอนแทรคเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0365558000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยคอนแทรคเตอร์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยคอนแทรคเตอร์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*