ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูเน็ต ซีซีทีวี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูเน็ต ซีซีทีวี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูเน็ต ซีซีทีวี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูเน็ต ซีซีทีวี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูเน็ต ซีซีทีวี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูเน็ต ซีซีทีวี


267 หมู่ที่ 8 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูเน็ต ซีซีทีวี ตั้งอยู่ที่

267 หมู่ที่ 8 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูเน็ต ซีซีทีวีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูเน็ต ซีซีทีวี

ได้แก่ 0373558000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูเน็ต ซีซีทีวี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูเน็ต ซีซีทีวี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*