บริษัท ครีเอทีฟ แวลู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ครีเอทีฟ แวลู จำกัด"

บริษัท ครีเอทีฟ แวลู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ครีเอทีฟ แวลู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ครีเอทีฟ แวลู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าสารใช้สำหรับกระบวนการผลิตยางพารา ขายส่งและขายปลีกถ่านกัมมันต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ครีเอทีฟ แวลู จำกัด


162/5 หมู่ที่ 22 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ครีเอทีฟ แวลู จำกัด ตั้งอยู่ที่

162/5 หมู่ที่ 22 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท ครีเอทีฟ แวลู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ครีเอทีฟ แวลู จำกัด

ได้แก่ 0405558000241
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ครีเอทีฟ แวลู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ครีเอทีฟ แวลู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*