บริษัท เอกชัย รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอกชัย รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด"

บริษัท เอกชัย รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอกชัย รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอกชัย รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการให้กู้ยืมเงิน โดยจำนอง จำนำ ด้วยทรัพย์สินอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอกชัย รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด


197/1 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอกชัย รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

197/1 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท บริษัท เอกชัย รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอกชัย รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด

ได้แก่ 0415558000089
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอกชัย รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอกชัย รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*