ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจไทคำม่วง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจไทคำม่วง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจไทคำม่วง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจไทคำม่วง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจไทคำม่วง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจไทคำม่วง


72 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจไทคำม่วง ตั้งอยู่ที่

72 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจไทคำม่วงเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจไทคำม่วง

ได้แก่ 0463558000079
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจไทคำม่วง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจไทคำม่วง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*