ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิอีเกิ้ล ชิณ.แฟมิลี่ 2558

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิอีเกิ้ล ชิณ.แฟมิลี่ 2558"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิอีเกิ้ล ชิณ.แฟมิลี่ 2558

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิอีเกิ้ล ชิณ.แฟมิลี่ 2558
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิอีเกิ้ล ชิณ.แฟมิลี่ 2558 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชย์กรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิอีเกิ้ล ชิณ.แฟมิลี่ 2558


25 ถนนสิทธิเดช ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิอีเกิ้ล ชิณ.แฟมิลี่ 2558 ตั้งอยู่ที่

25 ถนนสิทธิเดช ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิอีเกิ้ล ชิณ.แฟมิลี่ 2558เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิอีเกิ้ล ชิณ.แฟมิลี่ 2558

ได้แก่ 0463558000087
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิอีเกิ้ล ชิณ.แฟมิลี่ 2558:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิอีเกิ้ล ชิณ.แฟมิลี่ 2558:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*