ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปครุฑการค้ากิจเจริญ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปครุฑการค้ากิจเจริญ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปครุฑการค้ากิจเจริญ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปครุฑการค้ากิจเจริญ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปครุฑการค้ากิจเจริญ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ขุดลอก คู คลอง หนอง บึง สระน้ำถมดินปรับหน้าดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปครุฑการค้ากิจเจริญ


221 หมู่ที่ 5 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปครุฑการค้ากิจเจริญ ตั้งอยู่ที่

221 หมู่ที่ 5 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปครุฑการค้ากิจเจริญเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปครุฑการค้ากิจเจริญ

ได้แก่ 0473558000010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปครุฑการค้ากิจเจริญ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปครุฑการค้ากิจเจริญ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*