บริษัท ปิญชาน์วิศวกรรม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปิญชาน์วิศวกรรม จำกัด"

บริษัท ปิญชาน์วิศวกรรม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปิญชาน์วิศวกรรม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปิญชาน์วิศวกรรม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปิญชาน์วิศวกรรม จำกัด


406/2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปิญชาน์วิศวกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่

406/2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

แผนที่บริษัท บริษัท ปิญชาน์วิศวกรรม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปิญชาน์วิศวกรรม จำกัด

ได้แก่ 0475558000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปิญชาน์วิศวกรรม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปิญชาน์วิศวกรรม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*